dinsdag 3 mei 2011

TT

Behalve voor een beroemde motormeeting in Assen, staat deze afkorting ook voor Transition Towns. . Wat dat inhoudt? Ik heb het zo gevonden op het blog van TT Den Helder
Ons doel
Het bewerkstelligen van een lokale gemeenschap waarin op een creatieve en sociale manier naar oplossingen wordt gezocht om te wonen, werken en leven met zo min mogelijk gebruik van fossiele brandstof. Klimaatverandering, Peak Oil en Kredietcrisis dagen ons uit tot een zoektocht naar een nieuwe manier van omgaan met elkaar en met de aarde. Wij willen inspireren, aanmoedigen, ondersteunen onder het motto “Steunend op eigen kracht met de wil om elkaar bij te staan”. Samen op weg naar een wereld waarin de gezondheid van mens en milieu in balans is.

Aanpak
De Transition Town methode is een aanpak met Hoofd, Hart en Handen. Het Hoofd betreft vooral feitenkennis met betrekking tot Peak Oil, klimaatverandering en economische crisis. Als je weet hoe de ontwikkelingen er voor staan en je tot het inzicht komt dat het allemaal anders moet, dan kun je werkelijk in beweging komen. Het is de eerste stap in een veranderingsproces. Het Hart wordt gevormd door een toekomstvisie. Je creƫert een beeld van de omvorming van de samenleving. De grootste kracht voor het hart is het ontwikkelen van het vertrouwen dat dingen zullen gaan lukken. Fantasie en durf om idealen te koesteren zijn stimulerende krachten. De Handen zetten de transitie tastbaar neer met concrete activiteiten zoals zelf voedsel verbouwen, energie opwekken, huizen bouwen van materialen uit de directe omgeving, slim omgaan met water en de plaatselijke economie versterken. Met de handen komt alles binnen handbereik.

Transition Town Den Helder e.o. maakt deel uit van TT Nederland. Meer informatie over de missie is hier te vinden.


Deze organiseren een avond over een nieuw initiatief in Wieringen;


Op 19 mei 2011 is er een Open Avond over Ecodorp Wieringerdorp, georganiseerd door Stichting PRO. (EcodorpenPublieke, politieke en private beweging voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling
Bolsterlaan 19 7876 GA Valthermond 0599 663 063 info@pro-werelddorp.nl pro-werelddorp.nl)
Open Avond Ecodorp Wieringerdorp worden ook wel werelddorpen, vrededorpen of helingsbiotopen genoemd.
Hoofdthema’s van ecodorpen zijn gemeenschap, spiritualiteit en duurzaamheid. De omvang van Ecodorp Wieringerdorp is ± 10 ha. waar ongeveer 150 volwassenen en kinderen wonen in plm. 100 huizen met kleine bedrijven en een tuinderij. Voor Ecodorp Wieringerdorp is een driejarig traject van gemeenschapsvorming voorzien. Na de Open Avond kan men zich hiervoor opgeven.
Ecodorpen hebben antwoorden op de crises waarin we ons nu bevinden. In drie PROclamaties zijn die samenvattend weergegeven. Centraal hierin is, naast de bouw van ecodorpen, een nieuwe toekomst van de drie maatschappelijke domeinen publiek, politiek en privaat. Of anders gezegd een nieuwe bestuurs- en gespreksvorm resp. triocratie en het vredegesprek. Of: een nieuwe inhoud geven aan de begrippen vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ecodorpen zijn proef- en voorbeeldprojecten voor de nieuwe samenleving tijdens en na de crises.
Stichting PRO wil beginnen met de bouw van een earthship, de aanleg van een camping voor proefwonen en de bouw van vijftien woningen. Een earthship is een zelfvoorzienend gebouw, gemaakt van oude autobanden, aarde, leem en afvalmateriaal. Het water wordt gezuiverd door planten. Wind en zon zorgen voor energie en verwarming. Een earthship is het meest duurzame gebouw ter wereld. Ecodorpen zijn ook de meest duurzame dorpen ter wereld. Ze dienen o.a. als voorbeeld voor Transition Towns, waarvan er in enkele jaren al honderden initiatieven zijn ontstaan. Een ecodorp is a.h.w. een volledig getransitioneerd dorp. Wat betreft ecodorpen gaat het om duizenden over de hele wereld. Helaas nog niet in Nederland.
De Open Avond wordt gehouden op donderdag19 mei 2011 bij Peggy Verkooij, Wieringerrandweg 4, Slootdorp, 06 134 130 11, van 19.00 – 22.00 uur. Opgave via info@pro-werelddorp.nl Voor meer informatie: www.pro-werelddorp.nl
 Als ik jonger en fitter was......

2 opmerkingen:

  1. Ik woon in de wieringermeer en lees dus al een tijdje de vorderingen omtrent dit ecodorp. Ik ben super nieuwschierig. Het is dat ik hier al een fijn plekje heb anders....

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Je kunt evengoed heen, hoeft niet meteen deel te gaan nemen. Zijn ook leuke manieren om contact te leggen met gelijkgestemden

    BeantwoordenVerwijderen