woensdag 20 april 2011

koekies motto

Brokjes mogen dan lege verschijnselen zijn, ze doen er wel degelijk toe! - De Boedda Kat van het Eeuwige Geluk

1 opmerking: